Media museum
Image default
Arts / Photography

Betere economie, meer banen

Gelukkig gaat het momenteel wat beter met de economie dan een aantal jaren geleden. De huizenmarkt trekt weer aan, de consumenten voelen vertrouwen om weer geld uit te geven en sommige werknemers ontvangen zelfs opslag. Al met al gaat het al weer wat beter dan een aantal jaar voorheen toen eigenlijk alles er nog somber uit zag. Starters konden geen hypotheek krijgen voor een huis wat eigenlijk al belachelijk goedkoop was. Echter iedereen ging er op achteruit, vele mensen werden ontslagen, mensen zaten krap bij kas en moesten ieder dubbeltje omdraaien om rond te komen.

Maar die economische crisis heeft niet alleen de huishoudens en starters getroffen. Ook alle studenten zijn hiervan de dupe geworden. Vaak was het zo dat een opleiding gedeeltelijk door de ouders werd betaald, echter kregen deze ouders het ook krapper waardoor er vaak minder geld was voor studies. Toch konden vele studenten gelukkig nog wel beginnen of doorgaan met studeren dankzij de studiefinanciering.

Toch heeft de economische crisis het bedrijfsleven het hardste geraakt wat uiteindelijk resulteerde dat huishoudens minder geld zouden overhouden. Dit komt omdat vele organisaties een reorganistaite moesten uitvoeren. Door deze reorganisatie zijn er vele werknemers ontslagen, geld voor een otuplacement (lees hier meer) was er vaak niet, waardoor werknemers het vaak alleen moesten doen met de uitkering. Toch moet er voor die uitkering minimaal drie keer per maand gesolliciteerd worden. Wetende in het achterhoofd dat je toch niet aangenomen gaat worden omdat er nog vele meer ontslagen te wachten liggen. De eerste periode hebben deze ontslagen werknemers toch nog aardig zin om te gaan solliciteren, met de hoop en goede moed erbij. Toch na een jaar of anderhalf zakt de moed dan toch wel in de schoenen. Vele ontslagen werknemers zijn begonnen met eenmanszaken of ZZP’ers. Toch is het lastig om zomaar een onderneming op te zetten in economisch moeilijke tijden, klik hier voor meer info. 

https://carrierepoort.nl/