Media museum
Image default
Arts / Photography

Cruciale sectoren

Door de crisis ten gevolge van het COVID 19 virus zijn er wat maatregelen getroffen zodat de gevolgen op de gezondheid van mensen zo minimaal mogelijk blijven. Er wordt geprobeerd het virus in de kiem te smoren, waardoor er zo min mogelijk mensen besmet zullen raken. Dit betekent dat contact tussen mensen zoveel mogelijk beperkt moest worden. Mensen moesten zoveel mogelijk thuis werken of stoppen met werken als thuis werken niet mogelijk was. Er waren een paar sectoren die wel doormochten, ook als thuis werken niet mogelijk is. Deze banen zijn dus veel belangrijker dan andere banen. Welke sectoren zijn dat dan?

De politiek moet bijvoorbeeld wel gewoon door. Dit komt omdat zij natuurlijk de besluiten nemen die ons als land door deze crisis begeleiden, en hun werk is dus eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar ook in de gemeente wordt er gewoon doorgewerkt. Schuldhulpverlening kan bijvoorbeeld niet zomaar stilgelegd worden. Ook andere ambtenaren van de overheid moeten gewoon door. Het toezien van de politie en de handhaving is nu bijvoorbeeld belangrijker dan ooit.

Maar ook de voedselsector moet door. Want dat is natuurlijk een van de basisbehoeften van de mens. Elke schakel van de sector moet doorgaan met het werk. Van de boer tot de verwerker in de fabriek tot de supermarkt waar het verkocht wordt. Alle schakels zijn in deze sector even belangrijk.

Ook de bouw gaat gewoon door. Waar mogelijk dan. Want in de bouw is het natuurlijk erg lastig je aan de anderhalve meter afstand te houden die van de overheid moet. Hierdoor zijn er toch een aantal projecten die stilgezet hebben moeten worden. Het is voor hen, maar ook voor ons als huizenkopers , te hopen dat ze de Woodies schroeven en Torx schroeven weer snel kunnen oppakken. Zodat we niet nog meer in de problemen komen op het gebied van huizen dan we nu al zitten.

https://www.bnvtools.nl/