Media museum
Image default
Arts / Photography

Rechtenscriptie laten nakijken – doe het bij Scriptium

Taalgebruik is extreem belangrijk in een rechtenscriptie. Elk document dat met een juridisch doeleinde geschreven wordt, dient volledig correct te zijn in taalgebruik. De stijl dient daarnaast zeer professioneel en formeel te zijn. Jouw scriptie moet dus ook aan dezelfde eisen voldoen. Het is ontzettend naar als je veel tijd en energie steekt in je rechtenscriptie waarna deze wordt afgewezen op taalfouten. Je kunt jescriptie laten nakijken door Scriptium op taal en structuur. Voor inhoudelijke feedback is er ook nog de inhoudscontrole.

 

Taalcontrole van Scriptium

Je stuurt een tekst eenvoudig in via de uploadpagina op de website. Je kunt dan zelf kiezen voor een combinatie aan diensten en deadlines. Een tekst met een woordenaantal van minder dan 5.000 kan al binnen 20 uur nagekeken worden. Als je kiest voor een taalcorrectie, gaat Scriptium aan de slag met de taal in je document. Ze markeren alle fouten met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Je kunt dan na de correctie zelf zien wat er is aangepast. Ze kijken naar taal- en spelfouten, grammaticale onjuistheden, zinsbouw die niet logisch is en natuurlijk naar stijl en toon. De taalcorrectie van Scriptium gaat veel verder dan een standaard spellingscontrolevan Word. De correctoren weten precies waar een juridische scriptie aan moet voldoen op taalgebied.

 

Inhoudscontrole van Scriptium

Uniek bij Scriptium is de controle op inhoud. Je ontvangt feedback op je scriptie die gericht is op de inhoud van het document en de opzet van je onderzoek. Rechtenspecialisten buigen zich over jouw scriptie en nemen de rol van de scriptiebegeleider over. Je krijgt dus een feedbackrapport in opmerkingen in de kantlijn van het document waarmee je jouw onderzoek kan optimaliseren. Het gaat overigens niet om het simpelweg aanduiden van discrepanties; de correctoren van Scriptium geven ook tips en zorgen dat je op weg geholpen wordt. Een dergelijke inhoudscontrole kun je nergens anders vinden in Nederland en Vlaanderen. Ben je schoolbegeleider dus voor en zorg dat je onderzoek al optimaal is voordat je het inlevert.

 

Studiebegeleiding bij rechtenstudies

Als je liever persoonlijkere hulp wil bij je rechtenstudie, is er studiebegeleiding rechten en scriptiebegeleiding rechten. Scriptiebegeleidingis toegespitst aan het geven van persoonlijke hulp bij het scriptieproces. Spar dus met een begeleider over je onderzoek, baken je onderzoeksvraag af of doorloop samen het bijbehorende jurisprudentieonderzoek. Een studiebegeleider houdt zich bezig met inhoudelijke zaken die tijdens je rechtenstudie aan bod komen. Spijker je kennis van verbintenissenrecht bij, bekijk nog eens de stappen van een rechtszitting of oefen je slotpleidooi met een studiebegeleider rechten van Scriptium. Deze studiebegeleiding wordt op locatie gegeven of online.

 

Tentamentraining bij rechtenstudies

Voor moeilijke tentamens is er specifiek tentamentraining van Scriptium. Je kunt deelnemen aan tentamentrainingen voor rechtenvakken in een groep of juist alleen tijdens een privétraining. Scriptium heeft vele tentamentrainers beschikbaar die academisch geschoold zijn en heel effectief en doelgericht je kunnen klaarstomen voor elk moeilijk tentamen.

 

https://www.scriptium.nl/scriptie-nakijken-2-3/