Media museum
Image default
Arts / Photography

Wat helpt er als ik mijn huis ga verkopen?

Het is goed mogelijk dat je je weleens in de volgende situatie hebt bevonden. Mocht het niet zo zijn, is het wel goed om te weten wat je moet doen wanneer het wel gebeurt. Stel je wilt je huis verkopen. Wat zou je dan allemaal moeten weten? Er zijn namelijk afspraken en contracten. Het is logisch dat je je afvraagt hoe dit te werk gaat. In deze blog vind je een aantal juridische tips die jou als verkoper zijnde kunnen helpen. Je moet hier opletten wanneer je je huis gaat verkopen aan snel je huis verkopen

 

Inschrijving

Je wilt natuurlijk je woning verkopen. De vraag is of de koper de koopovereenkomst wil laten inschrijven bij het Kadaster. Als de koper dit wil, moet jij hieraan meewerken. Op deze manier kan de koper of koopster voorkomen dat hij of zij mistast wanneer de verkoper voor de overdracht een beslaglegging op de woning krijgt. Hetzelfde geldt wanneer de verkoper failliet wordt verklaard.

 

Aansprakelijkheid

Als de koper na de overdracht een gebrek tegenkomt, is het meestal dat hij jou als verkoper niet aansprakelijk kan stellen. Bij het overdrachtsproces gaat ook het risico van de woning over op de koper. Uiteraard kan jij als verkoper aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die het normale gebruik van de woning in de weg staan. Als je niet op de hoogte bent van deze gebreken, geldt hetzelfde. Als het gaat om minder ernstige defecten, moet jij de verantwoordelijkheid nemen als je van het probleem wist en over gezwegen hebt.

 

Een mededelingsplicht

Als verkoper zijnde heb je een mededelingsplicht. De mededelingsplicht houdt in dat je alwetend alles moet vertellen, als dit belangrijk zou kunnen zijn voor de koper.

 

De koper komt zijn of haar afspraak niet na

Wat ook mogelijk is, is dat de koper zijn of haar afspraken niet nakomt. De koper verschijnt bijvoorbeeld niet bij de overdracht of levert bepaalde stukken niet op tijd in. Wat zou je daar tegen kunnen doen? Het werken met een stappenplan kan als oplossing bieden.

http://economy.nl